دوستـ میدارمـ

                                        دوستـ میدارمـ لبتـ را

 

                                       خنده اتـ را بوسه اتـ را

 


                                دوستـ میدارمـ بهـ وقتـ راه رفتنـ

 

                                          لرزشـ پیراهنتـ را

 


                             دوستـ میدارمـ نگاهتـ را ، پیکرتـ را

 

                           منـ خودتـ را دوستـ میدارمـ ، خودتـ را

 

   

 

                                       یکـ بوسهـ یـ عاشقانهـ

 

                      بیشتر از یکـ همخوابـیـ بدونـ عشقــــ زیباستـ

 


[ پنج شنبه 1 آبان 1393 ] [ ] [ √mohammad√ ]
[ ]

لبانمـ

                   لبهایـ منـ و اندامـ تو چهـ حکایتـ هاییـ دارند در سکوتـ

 

                                            میانـ عشقـ بازیـ

 

                             لحظهـ هاییـ کهـ نفسـ هایـ بریده یـ منـ

 

              با نالهـ هایـ پر شهوتـ تو ساز شهوتیـ مستانهـ را میـ نوازنـ

 

                                                

 

                                 

 

                                         لبانمـ با تمامـ نیاز

 

                                      نازتـــ را روایتـــ میکند

 

                           وقتیـ در آغوشـ منـ عشقـ بازیـ میکنیـ

 

 

 

 


[ یک شنبه 27 مهر 1393 ] [ ] [ √mohammad√ ]
[ ]

الا کوفتتـ بشمـ الهههی

                          آهــــایـ توییـ کهـ قرارهـ همسرمـ بشیـ؟؟؟

                                                     .

                                                     .

                                                     .

                                                     .

             هیچیـ دیگهـ خوشا بهـ سعادتتـ ، دیگهـ از خدا چیـ میخوایـ؟

 

                           چیکار کردیـ کهـ خدا انقد دوستـ دارهـ؟

 

                         کوفتتـ بشمـ ... خدا شانسـ بدهـ ... والاااااا

 

                                مفتـ مفتـ خوشبختـ شدیـ رفتـ

 

                                         کووفتـــــــ نخند

 

                                                

 

 

         

 

               سرنوشتـ همـ اگر بخواهد نمیـ تواند مرا از تو جدا کند

 

 


[ یک شنبه 20 مهر 1393 ] [ ] [ √mohammad√ ]
[ ]

عشقـ منـ و الا

                           عشقـ هایـ ممنوعـ عشقـ هایـ واقعیـ اند

 

         چونـ هیچـ اجباریـ بهـ حفظ رابطهـ نیستـ و فقط بخاطر علاقستـ

 

           اگهـ کسیو دارید کهـ با وجود تمامـ مشکلاتـ ریسکـ میکنهـ و

 

                               شما رو عاشقانهـ دوستـ دارهـ

 

                                         قدرشـ رو بدونید

 

 

            

 

              دوستـ دارمـ الاجونمـ اوووووووووووووووووووووووووووم

 

 

 


[ پنج شنبه 17 مهر 1393 ] [ ] [ √mohammad√ ]
[ ]

الهه ی ناز

                                                                           الهه ی ناز

 

                         آهنگـ همیشهـ ماندگار

 

 

                 

 

                اگر دنیا بهـ ساز منـ برقصد ، دلمـ آنچنانـ شوریـ میزند

 

                                 کهـ عالمـ غرقـ در حیرتـ شود

 

 


[ یک شنبه 13 مهر 1393 ] [ ] [ √mohammad√ ]
[ ]

من و تو خخخخ

                                     خخخخ الا نظرتـ چیهـ ؟؟                              

 

                   

 

 


[ شنبه 12 مهر 1393 ] [ ] [ √mohammad√ ]
[ ]

خدایا بیخیالـ !!!

                                             خدایا بیخیالـ

 

                     میدانمـ گناهـ استـ ، اما منـ عاشقـ اینـ گناهمـ

 

                                       گناهـ همـ آغوشیـ با او

 

                                             خدایا بیخیالـ !

 

                                    منـ بویـ تنـ او را میـ خواهمـ

 

                زلـ زدنـ بهـ چشمایـ قشنگشـ برایمـ تمامـ لذتـ هاستـ

 

               شیرینـ ترینـ گناهـ زندگیـ امـ چشیدنـ لبانـ سرخـ اوستـ

 

                        ما میـ خواهیمـ با همـ بهـ جهنمـ تو بیاییمـ

 

                                قسمـ بهـ خودتـ کهـ با عشقـ

 

                             جهنمـ تو بهشتـ میـ شود برایمانـ

 

               

 

                                     ما بهـ همـ نمیرسیمـ

 

                                                 اما

 

                                  بهترینـ غریبهـ اتـ میـ مانمـ

 

                                             کهـ تو را

 

                             همیشهـ دوستـ خواهمـ داشتـ

 

 

 


[ چهار شنبه 26 شهريور 1393 ] [ ] [ √mohammad√ ]
[ ]

عاشقیـ با تعمـ تو

                                                الاجونمـ

 

                                       با منـ بمانـ کهـ ماندنتـ

 

                        نابـ ترینـ حسـ ماندگار اینـ روزهایـ منـ استـ

 

                                               

 

          

 

       دیروز خیلی خوشگل شده بودی کثافط ، جلو بقیه خیلی خودمو

 

                                       کنترل کردم خخخخ

 

 


[ یک شنبه 23 شهريور 1393 ] [ ] [ √mohammad√ ]
[ ]

عکسـ از خودمـ واسهـ الامـ

                          اینمـ یهـ عکسـ جدید از خودمـ واسهـ الامـ

 

 

ادامه مطلب مورد نظر رمز دارد.
لطفا رمز عبور مربوط به مطلب را وارد کرده ، دکمه تایید را کلیک کنید.
""""" لطفأ درخواستـــ رمز نکنید""""""


ادامه مطلب
[ سه شنبه 18 شهريور 1393 ] [ ] [ √mohammad√ ]
[ ]

عکسـ از خودمـ

                    آقا یـهـ عکسـ از خودمـ توو ادامهـ مطلبـ گذاشتمـ

 

                                      ( البتهـ جدید نیستااا )

 

             هر کیـ رمزو خواستـ بگهـ تا بشـ بدمـ ، ضمنأ دوستایـ وبمـ

 

                                            میتوننـ ببیننـ

 

 

 

       " اگهـ واسهـ وارد کردنـ رمز مشکلـ داشتینـ با گوگلـ کرومـ برینـ "

 

 

ادامه مطلب مورد نظر رمز دارد.
لطفا رمز عبور مربوط به مطلب را وارد کرده ، دکمه تایید را کلیک کنید.


ادامه مطلب
[ دو شنبه 17 شهريور 1393 ] [ ] [ √mohammad√ ]
[ ]
صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 13 صفحه بعد