من و تو خخخ

                                            مــن و تــو                           

 

                                         

 

                                                 خخخخ

 

 


[ سه شنبه 23 دی 1393 ] [ ] [ √mohammad√ ]
[ ]

ههههههه

                

                                                  

 

                                        

 

 

                 ما اینجور آدمایی هستیم خواستم در جریان باشین

 

                                              

 

 


[ چهار شنبه 10 دی 1393 ] [ ] [ √mohammad√ ]
[ ]

هوایــــ بــــودنتـــ

                دیشبـ تا خود صبحـ دستانمـ بهـ دنبالـ دستانتـ گریستـ

 

                                   کودکانهـ تو را بهانهـ میکرد

 

                  دیشبـ تا خود صبحـ آغوشمـ برایـ آغوشتـ بغضـ کرد

 

                                 سادهـ بگویمـ دیشبـ دلمـــ ...

 

                            دلمـ بیـ پروا ، هوایـ بودنتـ را میکرد...!

 

                       

 

                                   امشبـ از اینجا صدایتــ میکنمـ

 

                                                     تـو

 

                                           از آنجا بغلمــ کنـ

 

 

 


[ سه شنبه 2 دی 1393 ] [ ] [ √mohammad√ ]
[ ]

همممممممـ

                       

 

                                                                               

 

 


[ یک شنبه 23 آذر 1393 ] [ ] [ √mohammad√ ]
[ ]

اووووووووووممممم

                    الا امروز خیییییییییلی خوشگل شده بودی

 

 

                    

 

 

                      اووووووووومممممم ممم مم بچسبووووووون

 

 


[ چهار شنبه 5 آذر 1393 ] [ ] [ √mohammad√ ]
[ ]

پرسپــــولیسو عشـــقه

روزی شیخ با مریدان استقلال و پرسپولیس در صحرا نشسته بودن

 

ناگهان بادی وزید و همه ی پرسپولیسی ها را با خود برد

 

استقلالی ها با غرور از شیخ پرسیدند :

 

یعنی ما قوی تریم؟؟؟؟؟

 

شیخ خندید و گفت:خیر...شما سوراخید باد از شما رد میشود!!!!!!!!

 

استقلالیا نعره کنان سر به بیابان نهادن

 

خخخخخخخخخخخ

 

                         """پرسپولیسی ها کپی یادتون نره """

 

                        

 

                     امیدوارم امروز عصر پرسپولیس بازی رو ببره

 

 

 

 


[ یک شنبه 2 آذر 1393 ] [ ] [ √mohammad√ ]
[ ]

دنیا

                                   دنیا ادامه ی لبخند توستـ

 

                             کهـ تا آخرینـ لبخند منـ کشـ میـ آید

 

                                          تو لبـ بر میچینیـ

 

                                                 و منـ

 

                        جاییـ میانـ آسمانـ و زمینـ معلقـ میـ شومـ

 

      

 

                          زندگیـ میکنمـ و برایشـ دلیلـ همـ دارمـ

 

                                         دوستـ داشتنـ تو

 [ شنبه 24 آبان 1393 ] [ ] [ √mohammad√ ]
[ ]

زیباترینـ جایـ دنیا

                                    زیباترینـ جایـ دنیا دلمــ استـ

 

                                        چونـ تو را در آنـ دارمـ

 

                                                آنجا کهـ ...

 

                                      شبـ همـ روز دیگریستـ

 

                                            بخاطر بودنـ تو

 

       

 

            الاجونمـ خیلیـ دلتنگتمـ اوووووووووووووووووووووووووووووم

 

 


[ پنج شنبه 15 آبان 1393 ] [ ] [ √mohammad√ ]
[ ]

ماهـ اشکـ و ماتمـ بر عاشقانـ حسین تسلیتـ باد

            

 

 


[ سه شنبه 6 آبان 1393 ] [ ] [ √mohammad√ ]
[ ]

ثانیهـ هایـ بیـ تو

                                           کنارمـ کهـ هستیـ

 

                            زمانـ همـ مثلـ منـ دستپاچهـ میشود

 

                                    عقربهـ ها دوتا یکیـ میپرند

 

                                        اما همینـ کهـ میرویـ

 

                 تاوانـ دستپاچگیـ هایـ ساعتـ را همـ منــــ باید بدهمـ

 

                         جانمـــ را میـــگیرند ... ثانیهـ هایـ بیـ تو

 

       

 

                    الاجونـمـ اینـ دفهـ میخوامـ موهایـ قشنگتو ببافمـ

 


[ دو شنبه 5 آبان 1393 ] [ ] [ √mohammad√ ]
[ ]
صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 13 صفحه بعد